KOPLR Support, tool voor begeleiders en hun organisaties

KOPLR Support heeft als doel reflectie bij professionals en in teams te bevorderen over het sociale netwerk van personen met een beperking. Het wordt aangeboden als aanvulling bij KOPLR, maar staat als instrument op zichzelf. Reflectie draagt bij tot het bewuster omgaan met sociale netwerkontwikkeling in je begeleiding.

Reflectie is een vorm van denken. Je probeert zo objectief mogelijk naar je eigen handelen te kijken. De inbreng van anderen is daarbij cruciaal, omdat zij vaak een andere kijk hebben op de situatie. En laat dat nu net het doel zijn van reflectie. Eigen aannames, vooronderstellingen en zienswijzen worden verstoord, waardoor denkkaders gaan schuiven. Anderen leggen de blinde vlekken bij jezelf bloot. Reflectie maakt je daardoor bewust van de redenen en structuur van je handelen (Bennamar et al., 2011). 

KOPLR Support is ontstaan vanuit de behoefte van professionals om gerichter na te denken over sociale netwerkontwikkeling als onderdeel van de begeleiding van personen met een beperking. ‘Waartoe leidt het uitbreiden van het sociale netwerk?’, ‘Wat is een goed sociaal netwerk?’, ‘Welk mandaat heeft een begeleider om te werken met het sociale netwerk van een cliënt?’, … 

KOPLR Support bestaat uit veertien reflectie-oefeningen, gericht op drie niveaus: cliënten, organisatie en beleid en maatschappij. 

KOPLR Support is...

  • Cliëntgericht : Deze reflectie-oefeningen zetten aan tot nadenken over je eigen houding als professional en het belang dat jij hecht aan sociale netwerkontwikkeling. Vaak zal de aanleiding hiervoor ‘iets’ zijn dat je bezig houdt, iets waarbij je vastloopt in de begeleiding van een cliënt. Maar reflectie kan even goed starten vanuit een succeservaring.
  • Organisatiegericht :  Deze reflectie-oefeningen zijn gericht op het hele team en hebben tot doel stil te staan bij de visie, de ondersteuning en het beleid van de organisatie ten aanzien van sociale netwerkontwikkeling. 
  • Beleidsgericht : Beleid en maatschappij hebben een belangrijke invloed op sociale netwerkontwikkeling als onderdeel van de begeleiding van personen met een beperking. We willen professionals stimuleren om de vinger aan de pols te houden en na te denken over de impact van beleid en maatschappelijke tendensen op hun begeleiding op vlak van sociale netwerkontwikkeling. 

In tegenstelling tot KOPLR is KOPLR Support niet bedoeld als begeleidingsinstrument om met cliënten te reflecteren over sociale netwerkontwikkeling. Hoewel voor sommige oefeningen een voorbereiding met de cliënt noodzakelijk is, gebeurt de uiteindelijke reflectie steeds in het team of met een reflectie-partner. De oefeningen kunnen op verschillende momenten ingezet worden, afhankelijk van de behoefte van de professional, het team of de sector. 

Per oefening wordt aangegeven op welk niveau gereflecteerd wordt over sociale netwerkontwikkeling. Onderstaand overzicht gidst je door KOPLR Support. 

Wetenschappelijke onderbouwing

Praktisch

KOPLR Support is te vinden op www.KOPLR-Support.be 

Een praktische bundel op A5 formaat kan aangekocht worden bij SPOND vzw

  • Prijs: 20€ per stuk voor SPOND leden //  25€ voor niet-leden
    excl. verzendingskosten
  • Hoe bestellen? per e-mail aan secretariaat@spond.be 
KOPLR Support, tool voor begeleiders en hun organisaties

Meer items

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x