Actie

Actie "Dat kan 2018"

Waarom voeren we actie?

Duizenden mensen met een beperking zijn alle perspectief op ondersteuning verloren.

De mogelijkheid om ondersteuning te krijgen door invoering van de Persoonsvolgende financiering (PVF) is dramatisch verminderd. Vooral voor mensen met een licht tot matig mentale beperking in precaire situaties (weinig opleiding, financieel zwak, weinig netwerk, weinig opgeleid netwerk, kwetsbaar ouderschap…).

Maatschappelijk kwetsbare mensen met een beperking, met een zeer reële maar beperkte ondersteuningsvraag, zijn vaak de facto volledig afgesloten van de mogelijkheid tot ondersteuning. Ze worden systematisch doorverwezen naar Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH), waar het perspectief omwille van de beperkte capaciteit hopeloos is. Als ze toch per grote uitzondering door de toegangspoort komen, belanden ze in prioriteitengroep 3 waar het perspectief opnieuw…..hopeloos is.

Het is dan wachten tot hun problemen escaleren en er geen andere keuze is dan maatschappelijk in te grijpen. De kosten liggen dan gegarandeerd vele malen hoger, zowel direct als indirect. Denk: budget noodsituatie, hogere budgetcategorieën, opname in psychiatrie of andere dure voorzieningen, dakloosheid, leefloon, …

We zijn ervan overtuigd dat het op een eenvoudige én betaalbare manier beter kan!

De persoonsvolgende financiering is een constructie van staal op een lemen sokkeltje. Wij zijn er als SPOND van overtuigd dat, mits gericht en betaalbaar beleid, iedere persoon met een beperking in Vlaanderen de ondersteuning kan krijgen die nodig is om kwalitatief te participeren aan het maatschappelijk leven. Dit vanuit een breed fundament. Dat wil zeggen beperkte maar gerichte en vooral tijdige ondersteuning, die gegarandeerd is voor iedereen.


Actie

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x