Project sociale netwerken

Opstart en doel

In 2015 startte de eerste projectgroep sociale netwerken voor 3 jaar. Het doel was begeleiders van de nodige kennis en strategieën te voorzien om op een doelgerichte, methodische en systematische wijze aan de slag te gaan met de sociale netwerken van hun cliënten. Dit met het oog op de versterking en uitbreiding van deze netwerken ter ondersteuning van de persoon met een beperking. 

Team

 • SPOND leden: medewerkers van diensten die ambulante en mobiele ondersteuning bieden en hun cliënten
 • Evy Meys, onderzoeksmedewerker SPOND vzw
 • Tina Kennes, stafmedewerker SPOND vzw
 • Prof. dr. Bea Maes , decaan, Faculty of Psychology & Educational Sciences, KU Leuven
 • Prof. dr. Koen Hermans, projectleiding - docent, Centre for Care Research and Consultancy, KU Leuven LUCAS
 • Davy Nijs, docent - coördinator eSocialWork, UCLL

Dit team stond in voor: 

 • Opvolging doorheen het gehele proces
 • Ontwikkelen/voorbereiden bevragingen
 • Tussentijdse bijsturing richting onderzoek
 • Kritisch opvolgen proces en data-analyse
 • Vertaling van resultaten naar praktijk

Realisaties

 • Inventaris van methoden en strategieën die begeleiders gebruiken om het sociale netwerk in kaart te brengen. 
 • Oplijsting van kritische succesfactoren en belemmerende factoren in het werken rond sociale netwerken voor cliënt, begeleider en maatschappij. 
 • Onderzoek van 14 casestudies: interviews met cliënten, hun netwerk en hun begeleider en een dossieranalyse van de betrokken cliënt. Focus op:
  • Gelijkenissen en verschillen over verschillende thema’s en perspectieven (cliënt, begeleider, netwerk)
  • Mandaat van de begeleider
  • Verwachtingen in driehoek (cliënt – begeleider – netwerk)
  • Opstellen cliëntprofielen/situatieschetsen
 • Analyse casestudies door 3 thesisstudenten rond:
  • Hoe wordt het sociaal netwerk van de cliënt beschreven door de cliënten zelf, de begeleiders en de netwerkleden? 
  • Hoe tevreden zijn personen met een beperking die begeleid wonen met hun sociaal netwerk? 
  • Hoe kan de tevredenheid over het sociaal netwerk verhoogd worden voor personen met een beperking die begeleid wonen?

Verdere evolutie

Naarmate het project vorderde, werd het duidelijk dat 3 jaar niet voldoende was. Daarom werd beslist om verder aan de slag te gaan met het verzamelde materiaal. 

Op theoretisch niveau i.f.v. het ontwikkelen van een conceptueel model over beïnvloedende factoren en mechanismen in sociale relaties bij personen met een beperking. 

Op praktisch niveau voor de ontwikkeling van de reflectietools voor begeleiders, cliënten en hun netwerk. Project sociale netwerken

Meer items

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x