SPOND vzw

SPOND vzw is een Vlaamse netwerkorganisatie van organisaties die ambulante en mobiele begeleiding bieden.

Deze organisaties ondersteunen mensen met een beperking die zelfstandig wonen, met als doel de kwaliteit van hun leven te verbeteren of te behouden.

Missie

SPOND staat voor:

Samenwerken om te komen tot

Professionele 

Ondersteuning van mensen met een beperking door

Netwerken en

Dialoog

SPOND heeft 3 kernopdrachten: 

 • de professionaliteit van de hulpverleners die personen met een beperking ondersteunen versterken door permanente wisselwerking tussen praktijk en wetenschap door onder meer de uitbouw van een academische werkplaats en de uitwisseling van expertise.
 • netwerken, ontmoeten, dialoog en samenwerking faciliteren tussen de aangesloten leden op lokaal, regionaal en Vlaams niveau
 • samenwerken met relevante partners om pro-actief de belangen te behartigen van doelgroep en organisatie.

Visie

Begeleiding  gebeurt steeds op maat, is flexibel en de cliënt heeft duidelijk de regie van zijn/haar leven in handen. We bieden enkel die ondersteuning  die de cliënt vraagt. Het samenwerken met het natuurlijk netwerk en het regulier professioneel netwerk krijgt een centrale plaats.

Deze visie werd samengebundeld in 10 krachtlijnen: 

 1. Ik ben meer dan mijn beperking.
 2. Zie mijn kwetsbaarheid én veerkracht.
 3. Beschouw mij als ervaringsdeskundige.
 4. Betrek mij als actieve participant in het proces van vraagverduidelijking.
 5. Bied me ondersteuning die bijdraagt aan de kwaliteit van mijn bestaan.
 6. Geef me enkel gespecialiseerde ondersteuning waar nodig.
 7. Ondersteun me bij het ontwikkelen van mijn netwerk.
 8. Samen dingen doen bevordert mijn welzijn.
 9. Durf me loslaten.
 10. Ondersteun me bij het (samen)leven in de maatschappij

Deze visie werd uitgebreid beschreven in het boek
"Gewoon in het speciale, Speciaal in het gewone: Ambulant en mobiel werken met mensen met een beperking" door Vera Van Hove in samenwerking met SPOND vzw (de vroegere FDBW).


Netwerkgroepen

Alle leden komen minstens jaarlijks samen tijdens de Algemene Vergadering.

Elke 2 maanden komen de leden uit een zelfde regio bijeen in netwerkgroepen.
Momenteel is er een netwerkgroep in: Antwerpen, Vlaams Brabant & Brussel en Oost- en West-Vlaanderen.

Binnen deze netwerkgroepen kunnen verschillende thema's aan bod komen: huidige en toekomstige beleid, tendensen, organisatie-gerelateerde zaken, leren, uitwisselen, feedback, intervisie, opzetten van activiteiten, ...

Themagroepen

In functie van de noden kan de Raad van Bestuur de leden oproepen om een themagroep op te richten. 

Een themagroep behandelt specifieke thema's die van belang zijn voor de SPOND leden en/of voor het algemene beleid van SPOND en is daarom ondersteunend en adviserend naar de Raad van Bestuur.

Voorbeelden van themagroepen: 

 • Prijszetting
 • Vormingsnoden
 • Lidmaatschap en lidgeld
 • Hoe kan je vanuit SPOND de stem van de cliënt tot bij de gebruikersverenigingen krijgen
 • Kostprijsbepaling en Slim Spieken, n.a.v. invoering PVF

SPOND komt op voor de belangen van haar doelgroep

Duizenden mensen met een beperking zijn alle perspectief op ondersteuning verloren door de invoering van de Persoonsvolgende Financiering (PVF). 

Dit zijn zeer vaak mensen met een licht tot matig mentale beperking in precaire situaties zoals weinig opleiding, financieel zwak, weinig netwerk, kwetsbaar ouderschap …

Wij zijn er als SPOND van overtuigd dat, mits gericht en betaalbaar beleid, iedere persoon met een beperking in Vlaanderen de ondersteuning kan krijgen die nodig is om kwalitatief te participeren aan het maatschappelijk leven. 

Wij willen dat iedere persoon met een beperking de garantie krijgt op beperkte maar gerichte en  tijdige ondersteuning, 

EN DAT KAN!
SPOND vzw

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x